}

Kommuner / Tjörn

Översikt
  • Befolkning: 16 275 (2022)
  • Landareal: 167 km²
  • Vattenareal: 675 km²
  • Kommunkod: 1419
Kontaktuppgifter
  • E-post: kommun@tjorn.se
  • Hemsida: tjorn.se
  • Bank: Okänt
  • Likvida medel 31/12-2022: 232 mkr
  • Organisationsnummer: 2120001306
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch