}

Kommuner / Töreboda

Översikt
 • Befolkning: 9 186 (2022)
 • Landareal: 541 km²
 • Vattenareal: 50 km²
 • Kommunkod: 1473
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@toreboda.se
 • Hemsida: toreboda.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 0 krtkr
 • Organisationsnummer: 2120001678
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch