}

Kommuner / Tranås

Översikt
 • Befolkning: 18 804 (2022)
 • Landareal: 403 km²
 • Vattenareal: 35 km²
 • Kommunkod: 0687
Kontaktuppgifter
 • E-post: tranas.kommun@tranas.se
 • Hemsida: tranas.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 37 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000597
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch