}

Kommuner / Tranemo

Översikt
 • Befolkning: 11 940 (2022)
 • Landareal: 741 km²
 • Vattenareal: 37 km²
 • Kommunkod: 1452
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@tranemo.se
 • Hemsida: tranemo.se
 • Bank: Sparbanken Tranemo
 • Likvida medel 31/12-2022: 187 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001462
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch