}

Kommuner / Ulricehamn

Översikt
 • Befolkning: 25 108 (2022)
 • Landareal: 1046 km²
 • Vattenareal: 71 km²
 • Kommunkod: 1491
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ulricehamn.se
 • Hemsida: ulricehamn.se
 • Bank: Ulircehamn Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 30 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001579
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch