}

Kommuner / Umeå

Översikt
 • Befolkning: 132 235 (2022)
 • Landareal: 2317 km²
 • Vattenareal: 2961 km²
 • Kommunkod: 2480
Kontaktuppgifter
 • E-post: umea.kommun@umea.se
 • Hemsida: umea.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 2 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002627
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-03-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch