}

Kommuner / Upphandlingsmyndigheten

Kontaktuppgifter
  • E-post: registrator@uhmynd.se
  • Organisationsnummer: 2021006610
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2024-02-29
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch