}

Kommuner / Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Organisationsnummer: 5564571452
  • Första fakturamånad: 2021-12-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch