}

Kommuner / Varbergs fastighetsaktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://varbergsfastighets.se/
  • Beskrivning: Varbergs Fastighets AB, VFAB, medverkar till utvecklingen av Varbergs kommun genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga fastigheter samt bedriva ...
  • Organisationsnummer: 5560820705
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch