}

Kommuner / Värnamo

Översikt
 • Befolkning: 34 692 (2022)
 • Landareal: 1216 km²
 • Vattenareal: 166 km²
 • Kommunkod: 0683
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@varnamo.se
 • Hemsida: varnamo.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 257 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000555
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch