}

Kommuner / Vellinge

Översikt
 • Befolkning: 37 821 (2022)
 • Landareal: 143 km²
 • Vattenareal: 565 km²
 • Kommunkod: 1233
Kontaktuppgifter
 • E-post: vellinge.kommun@vellinge.se
 • Hemsida: vellinge.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 227 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001033
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-03-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch