}

Kommuner / Vetlanda

Översikt
 • Befolkning: 27 673 (2022)
 • Landareal: 1500 km²
 • Vattenareal: 100 km²
 • Kommunkod: 0685
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@vetlanda.se
 • Hemsida: vetlanda.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 97 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000571
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch