}

Kommuner / Vimmerby

Översikt
 • Befolkning: 15 557 (2022)
 • Landareal: 1140 km²
 • Vattenareal: 80 km²
 • Kommunkod: 0884
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@vimmerby.se
 • Hemsida: vimmerby.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 5 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000787
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch