}

Kommuner / Ydre

Översikt
 • Befolkning: 3 683 (2022)
 • Landareal: 675 km²
 • Vattenareal: 103 km²
 • Kommunkod: 0512
Kontaktuppgifter
 • E-post: ydre.kommun@ydre.se
 • Hemsida: ydre.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 63 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000381
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch