Organisation / Aktiebolag / A & j Gripsjorden Fastighet och Consulting AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fast egendom såsom fastigheter, förvaltning av dotterbolag, konsulationer och utbildning avseende personlig utvecklnig och hälsa, finansiell rådgivning, handel med värdepapper samt bedriva bilvårdsanläggning och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567474571
  • Registrerat: 2007-12-21
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 300 kr / månad
Fakturerat 2022
3 600 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
10,0 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år