Organisation / Aktiebolag / Aktiebolaget Ericsbergs Säteri

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksrörelse, rid-och besöksverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva kraftverksrörelse och kapitalförvaltning ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget har därjämte till föremål för sin verksamhet att på av bolaget arrenderade och förvaltade, till Ericsbergs Fideikommiss AB hörande fastigheter inom Katrineholms kommun, driva jordbruks- skogsbruks- och fastighetsförvaltningsrörelse jämte därmed förenlig rörelse. I fastighetsförvaltningsrörelsen ingår vård och underhåll av Ericsbergs slott med tillhörande parkanläggning och trädgård.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560519240
  • Registrerat: 1948-03-15
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
2 669 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-0,9 %
bokslutet 202206
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
191 336 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
36 840 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
16
bokslutet 202206
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år