Organisation / Aktiebolag / Aktiebolaget Hammaröbostäder

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hammarö kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försörja fastigheter och bostäder och därtill hörande kollektiva anord- ningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allännyttigt syfte och med iakttagande av kommunal- lagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hammarö kommun och erbjuda hyregästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och enligt affärsmässiga principer.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564704426
  • Registrerat: 1993-07-07
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-25): Ja
  • Moms (2023-11-25): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-25): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 369 839 kr / månad
Fakturerat 2022
4 438 072 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
12 528 603 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
5,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
5,7 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
198 581 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
33 099 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
8
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år