Organisation / Aktiebolag / Aktiebolaget Nybro Gräv & Schakt

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra gräv- och schaktningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5561028977
  • Registrerat: 1966-03-09
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 11 175 kr / månad
Fakturerat 2022
134 099 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
11 451 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
10,0 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
166 603 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
38 615 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
22
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år