Organisation / Aktiebolag / Aktivt Uteliv i Uppsala AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Hyra ut och försälja sportutrustning, tillhandahålla verkstadsservice för sportutrustning, försäljning av fritidskläder, försäljning av profilkläder eller sportutrustning samt caféverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Välkommen till vår verkstad – specialister på skidor, långfärdsskridskor och hockeyutrustning. Här får ditt vintersportutrustning den bästa skötseln och ...
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 20 733 kr / månad
Fakturerat 2022
248 796 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
134 449 kr
Del av år
Antal kommuner
7
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-17,6 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
4
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år