Organisation / Aktiebolag / Andersson-Munkert Begravningsbyrå AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva begravningsverksamhet, bouppteckningar, gravstensförsäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563334423
  • Registrerat: 1988-09-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 10 469 kr / månad
Fakturerat 2022
125 631 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
86 297 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-14,6 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år