Organisation / Aktiebolag / Anläggningstjänst i Malmbäck Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra markanläggningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563130334
  • Registrerat: 1987-11-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-28): Ja
  • Moms (2023-11-28): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-28): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 5 628 kr / månad
Fakturerat 2022
67 538 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
96 976 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
33,6 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år