Organisation / Aktiebolag / Aros Bygg & Förvaltning Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
AROS BYGG & FÖRVALTNING AKTIEBOLAG. 556515-0025. År. 2020. Omsättning. 289 147 TKR. Resultat. −12 372 TKR. Anställda. 84. KARTA. Facebook Link · LÄS TIDNINGEN.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 59 789 kr / månad
Fakturerat 2022
717 472 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-5,1 %
bokslutet 202012
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
84
bokslutet 202012
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år