Organisation / Aktiebolag / Attendo Syster Annas Sjukhem AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva enskilt sjukhem samt idka därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Rödakorsgatan består av 20 permanenta och 8 korttidsplaceringar. I Tyringe med omnejd är vi mer kända som ”Syster Annas” som år 2019 kan skryta med 100 års ...
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 582 487 kr / månad
Fakturerat 2022
6 989 848 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
5 211 802 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
42,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
5,2 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år