Organisation / Aktiebolag / Audiotec Nord AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva elinstallationsverksamhet samt reparationer inom elbranschen, byggnadsverksamhet samt reparationer inom byggbranschen, köpa och försälja kapitalvaror inom el- och byggbranschen, uthyrning och installation och försäljning av hörselteknisk utrustning, käpa och sälja samt förvalta fastigheter samt annan fast egendom, handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567949101
  • Registrerat: 2009-11-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 76 795 kr / månad
Fakturerat 2022
921 540 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
176 026 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
21,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
14,2 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år