Organisation / Aktiebolag / Avincis Aviation Sweden AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva flygverksamhet, uthyrning, skolning, medicinska tjänster och service av luftfartyg med särskild inriktning på ambulanstransportsverksamhet med helikopter ävensom äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566177084
  • Registrerat: 2001-10-29
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 20 961 988 kr / månad
Fakturerat 2022
251 543 851 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
233 848 127 kr
Del av år
Antal kommuner
18
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-10,2 %
bokslutet 202203
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
252
bokslutet 202203
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år