Organisation / Aktiebolag / Båstadhem AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontors- lägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvalt- nings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565277059
  • Registrerat: 1995-12-11
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 5 895 410 kr / månad
Fakturerat 2022
70 744 918 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
58 783 319 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
45,3 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-5,6 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
24
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år