Organisation / Aktiebolag / Björka Mineral AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bryta, förädla och försälja dolomit och andra stenmaterial samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560392838
  • Registrerat: 1940-04-08
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 794 kr / månad
Fakturerat 2022
9 534 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-4,6 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
250 671 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
68 788 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
45
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år