Organisation / Aktiebolag / Bollstamo Holding AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag, äga fastigheter och bedriva fastighetsförvaltning, tillhandahålla marknadsföringstjänster, webhotell och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567026124
  • Registrerat: 2006-04-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Konkurs avslutad 2023-09-13
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2024-02-02): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 8 801 kr / månad
Fakturerat 2022
105 609 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-5,4 %
bokslutet 202112
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202112
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år