Organisation / Aktiebolag / Bravida Säkerhet Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och serviceverksamhet av tele- och datainstallationer samt av säkerhets- och brandlarms anläggningar och i närliggande branschområden. Bolaget skall även bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhet sområden samt bedriva däremd förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Bravida är Nordens ledande leverantör av integrerade säkerhetssystem och brandskydd. Med smarta kundlösningar, egen produktutveckling och support dygnet runt ...
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 5 421 981 kr / månad
Fakturerat 2022
65 063 772 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
61 994 825 kr
Del av år
Antal kommuner
51
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
14,1 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
9,5 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
102 238 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
27 588 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
157
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år