Organisation / Aktiebolag / Brunkulla Gård Lantbruk AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet på arrenderad mark och lokaler med mjölk- och köttproduktion, körslor, uthyrning av maskiner och arbetskraft, köp och försäljning av foder, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5593355430
  • Registrerat: 2021-09-16
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 83 kr / månad
Fakturerat 2022
1 000 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
8 416 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
69,7 %
bokslutet 202208
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år