Organisation / Aktiebolag / Burlövs Bostäder AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter, och därtill hörande kollektiva anordningar, samt även med lokaler i den fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna, används för kommunal verkssamhet, eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget har vidare till föremål att förvärva, äga och avyttra företag och andelar i företag med verk= samhet förenlig med bolagets.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565355483
  • Registrerat: 1996-10-29
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 742 732 kr / månad
Fakturerat 2022
20 912 780 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
17 490 374 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
7,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
7,4 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
108 855 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
0 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
38
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år