Organisation / Aktiebolag / Bva Group AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, innefattande utförande av bygg-, schakt-, mark-, väg- och broarbeten samt trafikavstängningar, reparationer och bilning, bedriva handel och uthyrning av inventarier, bilar, trafikanordningar, bygg och anläggningsmaskiner, äga aktier i dotterbolag och intressebolag, samt idka annan härtill förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569240582
  • Registrerat: 2013-02-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 763 628 kr / månad
Fakturerat 2022
9 163 540 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
4 036 468 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
8,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
13,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
28
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år