Organisation / Aktiebolag / Catoni & Catoni AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva psykoterapi, psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), handledning, coachning, utbildning och konferensverksamhet i anslutning härtill, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568375553
  • Registrerat: 2011-01-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 34 359 kr / månad
Fakturerat 2022
412 306 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
252 103 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
7,6 %
bokslutet 202310
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202310
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år