Leverantörer / CJ Fisk AB / Fakturor

Viktig information
  • Beloppet som redovisas är normalt det belopp som CJ Fisk AB fakturerat vilket kan betyda att det är ett belopp inklusive mervärdesskatt eller exklusive mervärdesskatt (undantag förekommer där kommunen leverererat uppgifter som alltid exkluderar mervärdesskatt).
  • Det finns 2 st fakturor (72 000 kr) som saknar faktura datum. Kontinuerligt arbete utförs för att rätta upp uppgifter vi erhållit från kommunerna.
  • Att en faktura finns i listan betyder inte alltid att den är betald. För att avgöra det behöver du kontakta kommunen och referera det aktuella fakturanumret och/eller verifikatnumret.

Sök bland leverantörens fakturor