Organisation / Aktiebolag / Egehem AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva vård och boende för barn och ungdom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566381280
  • Registrerat: 2002-12-23
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 548 782 kr / månad
Fakturerat 2022
18 585 390 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
15 091 470 kr
Del av år
Antal kommuner
12
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
58,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
9,2 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
195 831 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
35 864 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
34
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år