Organisation / Aktiebolag / Elcam Elcentral o Apparatskåps Mont i Örebro AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva elkonstruktion, ritningsdokumentation, elmontage och avprovning av lågspänningsfördelningar och apparatskåp för belysnings- och ventilationsanläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565001079
  • Registrerat: 1994-12-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 29 771 kr / månad
Fakturerat 2022
357 250 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
597 500 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
3,8 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-0,1 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år