Organisation / Aktiebolag / Enviab Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva miljöarbeten företrädesvis i mark med därtill hörande verksamhet, utveckling av dataprogram, import och distribution av hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566342720
  • Registrerat: 2002-12-17
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-22): Ja
  • Moms (2023-11-22): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-22): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 815 kr / månad
Fakturerat 2022
21 775 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
5,9 %
bokslutet 202208
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år