Organisation / Aktiebolag / F & t Försäljnings AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall driva detaljhandel med brett utbud av livsmedel, dryck, kiosk och tobak samt tjänster som post, spel och lotter. Bolaget ska idka handel med värdepapper samt bedriva uppfödning, träning och tävling med travhästar samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566931647
  • Registrerat: 2005-12-08
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 083 kr / månad
Fakturerat 2022
25 000 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-2,3 %
bokslutet 202302
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
480 835 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
59 246 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
8
bokslutet 202302
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år