Organisation / Aktiebolag / Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för bolagets verksamhet: att producera, distribuera och försälja fjärrvärme. att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten. att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning. att att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet. att bedriva produktion och handel med el. Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursuttnyttjande svara för enligt angivna verksamhetsområden i Finspångs kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god hushållning och god miljö ska beaktas. Bolaget skall med tillämpning av kommunal självkostnads-, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av de enligt angivna verksamhetsområden i Finspångs kommun, med undantag för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme som ska bedrivas på affärsmässig grund. och i enlighet med vad som framkommeri fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38-39. Undantag gäller även produktion av och handel med el 1997:857), 7 kap. 1-2 §§.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560458811
  • Registrerat: 1945-09-19
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 7 235 201 kr / månad
Fakturerat 2022
86 822 415 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
67 011 064 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
28,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-0,1 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
19 236 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
0 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
73
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år