Organisation / Ekonomisk förening / Förenade Fiberbyar Nr 1 ekonomisk förening

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a data - och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig momspliktig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 7696259832
  • Registrerat: 2013-03-04
  • Bolagstyp: Ekonomisk förening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Moms (2023-11-30): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-30): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 250 kr / månad
Fakturerat 2022
3 000 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 500 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år