Organisation / Aktiebolag / Förskolan Bamse AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva dagis- och förskoleverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566753397
  • Registrerat: 2005-01-26
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-28): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-28): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 17 406 kr / månad
Fakturerat 2022
208 874 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
165 175 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
5,7 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-1,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
4
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år