Organisation / Aktiebolag / Framtidsutveckling Norden AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolagets verksamhet ska vara att marknadsföra utbildare via internet och tidning jämte därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568733470
  • Registrerat: 2011-11-28
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 83 569 kr / månad
Fakturerat 2022
1 002 826 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 509 089 kr
Del av år
Antal kommuner
28
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
3,6 %
bokslutet 202306
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
163 459 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
41 373 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
10
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år