Organisation / Aktiebolag / Hotelldrift i Säter AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva hotell och restaurang och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590793583
  • Registrerat: 2016-10-07
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 24 043 kr / månad
Fakturerat 2022
288 516 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
52 509 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
3,7 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
2,6 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
35 074 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
9 426 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år