Organisation / Aktiebolag / Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Norrköpings kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva och avyttra fastigheter med huvudsaklig inriktning på bostäder med hyresrätt. Bolaget kan vidare äga och driva hela eller delar av anläggningar som producerar miljöanpassad förnyelsebar energi samt äga och driva närvärmeverk för försörjning av i huvudsak egna bostadsfastigheter med fjärrvärme. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560645847
  • Registrerat: 1957-03-25
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 7 341 357 kr / månad
Fakturerat 2022
88 096 281 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
33 728 551 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
7,9 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,5 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
198 581 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
33 099 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
191
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år