Organisation / Aktiebolag / Hyrmaskiner i Tibro AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av maskiner och tillbehör - företrädesvis till byggnadsbranschens entreprenörer. Bolaget bedriver också byggnadsverksamhet och uthyrning av personal.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5562726462
  • Registrerat: 1986-02-13
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 446 kr / månad
Fakturerat 2022
41 357 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
34 795 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
4,2 %
bokslutet 202208
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
0 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
15 877 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år