Organisation / Aktiebolag / Interactive Happiness Survey AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Företaget säljer och utvecklar konsulttjänster och IT-tjänster för mätning, uppföljning och åtgärder gällande personalnöjdhet, personaltrivsel och medarbetarundersökningar. Företaget bedriver även konsultverksamhet för införande av mätningar av personal- trivsel och medarbetarundersökningar. Det utför även konsult- verksamhet för att befrämja god arbetsplatsmiljö och relaterade tjänster.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591448773
  • Registrerat: 2018-01-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 417 kr / månad
Fakturerat 2022
5 003 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,1 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-67,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år