Organisation / Ideell förening / INTERNATIONELLA QVINNOFÖRENINGEN I KARLSTAD

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktivt
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 8740012110
  • Registrerat: 1999-02-19
  • Bolagstyp: Ideell förening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 59 858 kr / månad
Fakturerat 2022
718 302 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
211 495 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
586 486 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
38 213 kr
Del av år
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år