Organisation / Aktiebolag / Katrineholms Fastighetsservice Sverige AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inre och yttre fastighetsskötsel. Grönyteskötsel. Anläggningsarbeten. Beskärningsarbeten. Flyttstädning. Snöröjning.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569222473
  • Registrerat: 2013-02-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 8 002 kr / månad
Fakturerat 2022
96 025 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
311 586 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,3 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
897 886 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
159 640 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
23
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år