Organisation / Ekonomisk förening / Kv Vakteln, Ekonomisk förening

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av ägare till fastigheterna stg 1628 litt BR - CÖ i Katrineholms kommun genom att betjäna medlemmarna med att: ombesörja skötsel och underhåll inkl snöröjning och renhållning av å stg 1628 litt DA belägna gator, parkeringsplatser och vänd- planer ombesörja tillsyn, skötsel och underhåll av centralantennanlägg ning för TV och radio, trädgårdsanläggning med lekplatser och gångvägar samt gatubelysning efter behov av föreningen utöva annan verksamhet som tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 7185003295
  • Registrerat: 1973-02-09
  • Bolagstyp: Ekonomisk förening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 383 kr / månad
Fakturerat 2022
4 600 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år