Organisation / Aktiebolag / Lamberget Thai Restaurang Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva restaurang innefattande hämtmatsförsäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568543630
  • Registrerat: 2011-05-28
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 300 kr / månad
Fakturerat 2022
3 600 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 405 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,5 %
bokslutet 202210
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
317 347 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
41 373 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202210
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år